Sư Tử Thứ Tư - 16/08/2017

Tác Giả

mto trần

[Nhỏ bé, man dại.] To be good, not to be dumb.