Cự Giải Thứ Hai - 25/06/2018

Tác Giả

mto trần

[Nhỏ bé, man dại.] To be good, not to be dumb.