Bọ Cạp Thứ Hai - 23/10/2017

Tác Giả

mto trần

[Nhỏ bé, man dại.] To be good, not to be dumb.