Cự Giải Thứ Năm - 21/06/2018

Bạch dương

Bạch Dương, cung Bạch Dương, chòm sao Bạch Dương, Dương Cưu,