Song Ngư Thứ Năm - 21/02/2019

Bạch dương

Bạch Dương, cung Bạch Dương, chòm sao Bạch Dương, Dương Cưu,