Thiên Bình Thứ Ba - 16/10/2018

Bảo Bình

Bảo Bình, chòm sao Bảo Bình, cung Bảo Bình, Thủy Bình