Sư Tử Thứ Hai - 20/08/2018

Bảo Bình

Bảo Bình, chòm sao Bảo Bình, cung Bảo Bình, Thủy Bình