Song Ngư Thứ Năm - 21/02/2019

Bảo Bình

Bảo Bình, chòm sao Bảo Bình, cung Bảo Bình, Thủy Bình