Song Tử Thứ Ba - 19/06/2018

Bảo Bình

Bảo Bình, chòm sao Bảo Bình, cung Bảo Bình, Thủy Bình