Thiên Bình Thứ Hai - 22/10/2018

Kim Ngưu

Kim Ngưu, cung Kim Ngưu, chòm sao Kim Ngưu