Xử Nữ Thứ Sáu - 22/09/2017

[Dịch vụ TƯ VẤN VẬN HẠN THEO YÊU CẦU]

0

Sử dụng astro và xem bài tarot, người xem vận hạn 1 năm sẽ viết dự báo 100%, viết tay (văn phong không hay như viết báo, vì là dự báo tương lai đơn thuần), rất ngắn nhưng sẽ cô đọng, thích hợp để bạn đặt các câu hỏi cụ thể về những sự kiện trong năm nay sẽ xảy ra (nhà cửa, tình duyên, công việc, các thay đổi cụ thể).

Bản tư vấn viết tay sẽ bao gồm:

1. Dịch vụ 6 tháng:
Loại 1: Trọn gói 6 tháng. Bao gồm các phần:
Phần 1: Phân tích tổng quan về các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn trong 6 tháng tới. Các lĩnh vực bao gồm: Cái tôi/Ngoại hình/Cách bạn đối mặt với các sự kiện tương lai, tài chính, họ hàng/bạn bè thân, gia đình, con cái/tình yêu, công việc/sức khỏe, partner/người yêu/chồng, tiền đầu tư/sex, đi xa/học cao/luật pháp, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội
Phần 2: Dự đoán những sự kiện nổi bật có thể xảy ra với bạn trong mỗi tháng. Bạn được quyền lựa chọn 2 lĩnh vực quan tâm bất kỳ để đọc diễn giải cụ thể từng tháng với mỗi lĩnh vực.
Phần 3: Giải đáp miễn phí 5 câu hỏi bất kỳ của bạn. Bạn có 6 tháng kể từ khi đăng ký mua sản phẩm để hỏi (Không nhất thiết phải đặt câu hỏi luôn)

Loại 2: Chỉ xem tổng quan 6 tháng. Phù hợp để sử dụng khi bạn không quan tâm đến diễn biến chi tiết từng tháng mà chỉ cần nắm bắt màu sắc tổng quan của 11 lĩnh vực cuộc sống trong vòng 6 tháng tới.
Phần 2: Dự đoán những sự kiện nổi bật có thể xảy ra với bạn trong mỗi tháng. Bạn được quyền lựa chọn 2 lĩnh vực quan tâm bất kỳ để đọc diễn giải cụ thể từng tháng với mỗi lĩnh vực.

Loại 3: Giải đáp câu hỏi theo yêu cầu
Bạn có thể hỏi 2-3 câu bất kỳ cụ thể về tương lai trong 6 tháng (việc đi du học sắp tới, một dự án kinh doanh cụ thể) và Lovedia sẽ đưa ra câu trả lời.

2. Dịch vụ 1 năm:
Loại 1: Trọn gói 1 năm. Bao gồm các phần:
Phần 1: Phân tích tổng quan về các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn trong 1 năm tới. Các lĩnh vực bao gồm: Cái tôi/Ngoại hình/Cách bạn đối mặt với các sự kiện tương lai, tài chính, họ hàng/bạn bè thân, gia đình, con cái/tình yêu, công việc/sức khỏe, partner/người yêu/chồng, tiền đầu tư/sex, đi xa/học cao/luật pháp, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội
Phần 2: Dự đoán những sự kiện nổi bật có thể xảy ra với bạn trong mỗi giai đoạn của năm (một năm sẽ chia làm 6 giai đoạn- 2 tháng 1 giai đoạn). Bạn được quyền chọn 3 lĩnh vực quan tâm bất kỳ để xem cụ thể diễn biến mỗi lĩnh vực từng giai đoạn
Phần 3: Giải đáp miễn phí 6 câu hỏi bất kỳ của bạn. Bạn có 1 năm để hỏi kể từ khi bạn bắt đầu đăng ký sản phẩm, không nhất thiết phải hỏi luôn.

Loại 2: Chỉ xem tổng quan 1 năm. Phù hợp để sử dụng khi bạn không quan tâm đến diễn biến chi tiết từng tháng mà chỉ cần nắm bắt màu sắc tổng quan của 11 lĩnh vực cuộc sống trong vòng 1 năm tới. Bạn được quyền hỏi thêm một câu hỏi bất kỳ (miễn phí)
Phần 2: Dự đoán những sự kiện nổi bật có thể xảy ra với bạn trong mỗi giai đoạn của năm (một năm sẽ chia làm 6 giai đoạn- 2 tháng 1 giai đoạn). Bạn được quyền chọn 3 lĩnh vực quan tâm bất kỳ để xem cụ thể diễn biến mỗi lĩnh vực từng giai đoạn

Loại 3: Giải đáp câu hỏi theo yêu cầu
Bạn có thể hỏi 3-4 câu bất kỳ cụ thể về tương lai trong 1 năm (việc đi du học sắp tới, một dự án kinh doanh cụ thể, chuyện tình cảm với một người) và Lovedia sẽ đưa ra câu trả lời.

3. Dịch vụ ngắn hạn
Nếu bạn có nhu cầu hỏi về 1 lĩnh vực duy nhất, 1 thời gian ngắn (1-3 tháng) về một vấn đề cụ thể. —

 

Để đăng ký dịch vụ, bạn gửi email về lovedia.yeumoingay@gmail.com nhé.
Best,
Lovedia team

 

Tác Giả

mto trần

[Nhỏ bé, man dại.] To be good, not to be dumb.