Thiên Bình Thứ Bảy - 20/10/2018

Khám phá ý nghĩa biểu tượng của các hành tinh

0

Mỗi hành tinh không chỉ có ý nghĩa đối với tính cách và cuộc đời của mỗi người, mà biểu tượng của chúng còn có ý nghĩa riêng. Cùng Lovedia khám phá biểu tượng của các hành tinh nhé!

Mặc dù chúng ta có thể tìm hiểu về ý nghĩa chiêm tinh của các hành tinh từ vị trí thiên văn của chúng, nhưng bản thân biểu tượng các hành tinh mới hàm chứa nhiều ý nghĩa. Việc tìm hiểu các biểu tượng này rất quan trọng, bởi đó là một phần trong ngôn ngữ chiêm tinh. Và tập vẽ chúng – khi đang trên xe bus hay trò chuyện qua điện thoại – sẽ giúp bạn nhuần nhuyễn và hiểu sâu về chúng hơn. Đồng hành với việc phát triển kĩ năng tương tác với các hành tinh, chúng ta cung nên nâng cao kiến thức về các biểu tượng của mình.

Các biểu tượng hành tinh hay các nét chạm, bắt nguồn từ sự kết hợp của các biểu tượng “TINH THẦN” (Spirit), “LINH HỒN” (Soul) và “VẬT CHẤT” (Matter), từ đó đã hình thành nên vạn vật của cuộc sống. Ý nghĩa của chúng được nghiệm ra thông qua việc phân tích các biểu tượng cấu thành:

  Hình tròn, được coi là hình hoàn hảo nhất, tượng trưng cho “Tinh Thần thuần khiết”
  Hình trăng lưỡi liềm là biểu tượng của Linh Hồn. Có thể cho rằng nó đang tiến đến với Tinh Thần, hoặc giống như biểu tượng của Mặt Trăng, đang lùi lại quá khứ, hoặc cũng có thể là vừa lùi vừa tiến như trong biểu tượng của sao Thiên Vương.
 Đường thẳng đứng tượng trưng cho Tâm Trí.
 Các đường nằm ngang tượng trưng cho Cơ Thể.
  Khi Tâm Trí và Cơ Thể kết hợp sẽ cho ra DẤU THẬP VẬT CHẤT.

Nhà chiêm tinh học Jung đã nhận định: “Biểu tượng là những thứ phức tạp và không bao giờ có cách giải thích tường minh. Chúng ta chỉ có thể hiểu được thông qua trải nghiệm. Các biểu tượng vượt xa ranh giới giữa sự có lý và phi lý, giữa cái đã biết và cái chưa biết.

Cùng phân tích biểu tượng của các hành tinh cùng Lovedia nhé!

 Mặt trời – Mặt Trăng
Với dấu chấm Nhận Thức ở trung tâm, biểu tượng của Mặt Trời là “Tinh Thần Thanh Khiết”.

Biểu tượng của Mặt Trăng là “Linh Hồn Thuần Tuý”, với 2 – đôi khi là 3 – vòng cung hướng về quá khứ.

Về mặt biểu tượng, cả hai trường hợp trên đều không có dấu thập vật chất.

 Trái Đất
Trái Đất là hành tinh mà cuộc sống của chúng ta được hình thành, với dấu thập vật chất nằm ở trung tâm, được bao quanh bởi vòng tròn Tinh Thần. Trong Trái đất chứa đựng cả sự sống.

  Sao Thủy
Đây là hành tinh có biểu tượng được cấu tạo từ tất cả các biểu tượng căn bản, thể hiện một sự hợp nhất ở dạng tiềm năng giữa Tinh Thần, Linh Hồn và Vật Chất cùng mối liên hệ giữa chúng. Linh Hồn – yếu tố liên kết trung gian – ở vị trí cao nhất, trên cả Tinh Thần, và Vật Chất là tầng dưới cùng.

  Sao Kim và sao Hỏa
Sao Kim và sao Hoả tượng trưng cho giới tính Nam-Nữ. Ban đầu, biểu tượng của sao Hoả là Dấu Thập Vật Chất ở trên Vòng Tròn Tinh Thần. Sao Kim có biểu tượng Tinh Thần nằm trên Vật Chất và sao Hoả thì ngược lại. Và như vậy 2 biểu tượng sẽ ăn khớp với nhau. Cả hai trường hợp đều không có biểu tượng của Linh Hồn.

 Sao Mộc và sao Thổ

Các biểu tượng của cặp hành tinh tiếp theo, sao Mộc và sao Thổ, đề cập đến mối quan hệ giữa Linh Hồn và Cơ Thể. Với sao Mộc, Linh Hồn ở trên Dấu Thập Vật Chất, biểu thị tầm quan trọng của việc tìm ra một sự kết nối có ý nghĩa (Linh Hồn), một “điều gì đó để sống chết cùng với nó” trong thế giới này. Sao Mộc giải phóng Linh Hồn ra khỏi sự kiểm soát của Vật Chất.

Còn với sao Thổ, Dấu Thập Vật Chất lại nằm trên Linh Hồn, với ý nghĩa rằng những khát khao của Linh Hồn phải là thứ hữu hình và bị giới hạn trong sự tồn tại của không gian và thời gian.

 Sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương

Sao Thiên Vương có biểu tượng là Dấu Thập Vật Chất đặt trong 2 đường Tâm Trí thẳng đứng, trên 1 Vòng Tròn Tinh Thần nhỏ thể hiện vai trò của Tâm Trí trong việc kiểm soát các ảnh hưởng tự nhiên. Một biểu tượng khác của sao Thiên Vương thay thế 2 đường Tâm Trí bằng 2 Vòng Cung Linh Hồn đang ở thế đối lập nhau, một hướng về quá khứ, một hướng về tương lai, nối lại bởi Dấu Thập Vật Chất.

Biểu tượng của sao Hải Vương là hình lưỡi liềm bị đâm ngang bởi Dấu Thập Vật Chất. Linh Hồn đang hướng lên trên nhưng lại bị đâm thủng, hoặc bị giam cầm, bởi vật chất. Biểu tượng của sao Hải Vương mô tả sự chịu đựng của Linh Hồn khi bị bao vây bởi Vật Chất, cùng với khát khao được trở lại nguồn cội của mình – cội nguồn Tinh Thần.

Sao Diêm Vương là sự kết hợp của 3 biểu tượng – hình trăng lưỡi liềm của Tâm Hồn bao quanh Vòng Tròn Tinh Thần, ở dưới là Dấu Thập Vật Chất. Tinh Thần thống trị Vật Chất thông qua trung gian là Linh Hồn. Ngoài ra, sao Diêm Vương Tinh có biểu tượng khác nữa, được cho là sự kết hợp của 2 chữ cái P & L, viết tắt của Percivel Lowell, người khám phá ra nó.

 Chiron
Có 2 cách giải thích thỏa đáng cho biểu tượng này. Cách thứ nhất, là biểu tượng trên hình tròn chỉ đơn giản là chữ K, viết tắt của Koval (Charles Koval), nhà thiên văn học đã tìm ra tiểu hành tinh này trong Hệ Mặt Trời. Một cách giải thích khác cho rằng đó là biểu tượng của Tâm Trí – vốn 2 là đường chéo – một hướng lên trên, một hướng xuống dưới. Các đường chéo tượng trưng cho sự hợp nhất giữa 2 đường thằng ngang-dọc, hay Tâm Trí-Cơ Thể, giữa sự hướng lên Thiên Đường và hướng xuống mặt đất.

Nguồn Mapping the Psyche – Clare Martin

Tác Giả