Nhân Mã Chủ Nhật - 27/11/2022

MẸO KHEN NGỢI NGƯỜI KHÁC BẰNG CHIÊM TINH

0
Hay là cẩm nang xu nịnh 101. Khuyến cáo sử dụng điều độ kẻo tiến hóa thành con lươn.
1. Đánh vào Mặt trời: Hành tinh quan trọng nhất nhưng lại thường bị xem nhẹ/bỏ qua. Là ngọn nguồn của lòng kiêu hãnh, Mặt trời ở cung nào thì chủ thể khẳng định mình bằng những phẩm chất của cung đó, phấn đấu theo những phẩm chất của cung đó. Nên gặp đứa Mặt trời Ma Kết cứ khen nó uầy mày già dặn chín chắn ghê, Mặt trời Thiên Bình thì ôi cậu lịch sự biết nghĩ cho người khác thế!?
Đó là ở cung, còn Mặt trời ở nhà nào thì chủ thể thấy hãnh diện khi làm tốt lĩnh vực đó, gắn lòng kiêu hãnh với lĩnh vực đó. Nên gặp đồng chí nào Mặt trời nhà 6 thì cứ xuýt xoa ôi mày làm việc hiệu quả ghê, mày sống điều độ thế v.v..
2. Ve vuốt sao Kim: Hơn cả Mặt trời, cô em Kim tinh là đứa ưa nịnh nhất cả bản đồ sao, bởi đây là hành tinh của giá trị. Khi sao Kim được củng cố thì chủ thể cảm thấy mình tăng giá trị, từ đó tăng tự tin. Cụ thể sao Kim ở cung nào thì ưa thích/đề cao các phẩm chất của cung đó. Nên ví dụ gặp đứa Kim Song Tử cứ bảo mày hiểu biết đa dạng thế, mày nói chuyện hay ghê là đảm bảo tê như điện giật.
Tương tự, sao Kim ở nhà nào thì gắn giá trị cá nhân với lĩnh vực đó, thấy tự tin khi lĩnh vực đó tốt. Nên soi thấy nó Kim nhà 2 chẳng hạn thì cứ bật băng ôi cậu kiếm tiền giỏi thế; còn mà Kim nhà 1 thì thôi đừng hỏi cứ khen nó xinh đến chết, hết lại chuyển sang khen tính nó hay, đảm bảo không lăn quay không lấy tiền.

Tác Giả

Fish

bon bon